Phú Thọ: Tăng cường Quản lý Nhà nước về ứng phó sự cố hóa chất

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất. Do vậy, việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý Nhà nước về hóa chất cũng như diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Thực hiện Quy chế quản lý Nhà nước về ứng phó sự cố hóa chất

Theo Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được Bộ Công Thương phê duyệt, hàng năm các doanh nghiệp sản xuất hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành trung ương hoặc địa phương. Việc thực hiện diễn tập ứng phó sự cố còn trang bị kỹ năng cho cán bộ công nhân, cán bộ làm công tác an toàn của doanh nghiệp hóa chất, đảm bảo tối đa khả năng phản ứng của công nhân viên cũng như giảm thiểu tác động đến con người và môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ trao đổi rút kinh nghiệm sau khi diễn tập sự cố hóa chất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
 

Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý hóa chất cũng như phòng chống nguy cơ, sự cố hóa chất cơ bản đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Qua đó giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hóa chất hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/2/2022, Sở Công Thương Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-SCT về triển khai thực hiện Quy chế quản lý Nhà nước về hóa chất, diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất năm 2022. Kế hoạch đề ra với mục đích:

Tổ chức huấn luyện tổng hợp, vận dụng các quy trình, quy phạm kỹ thuật, các nghiệp vụ chuyên môn dưới sự chỉ đạo và tham gia của các cơ quan đơn vị và Doanh nghiệp có liên quan nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng tham gia ứng phó, thực hành khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị và lực lượng trong xử lý các tình huống sự cố giả định xảy ra;

Kịp thời xử trí có hiệu quả với các tình huống giả định xảy ra nhằm huấn luyện nâng cao năng lực chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của cơ quan chỉ đạo ứng phó, đánh giá năng lực và sự sẵn sàng phối hợp lực lượng giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong quá trình tham gia ứng phó tình huống sự cố hóa chất; Thông qua hoạt động diễn tập, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý sự cố trong sản xuất, kinh doanh hóa chất để chủ động, sẵn sàng trong ứng phó khi có tình huống thật xảy ra.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 04 doanh nghiệp sản xuất hóa chất công nghiệp, 24 doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, hơn 100 doanh nghiệp sử dụng hóa chất. Các doanh nghiệp hoạt động hóa chất tập trung chủ yếu tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng hóa chất tập trung chủ yếu vào hóa chất cơ bản như NaOH, H2SO4, HCl… Để hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cũng như nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất thì việc tăng cường diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất ở các doanh nghiệp hoạt động hóa chất là hết sức cần thiết.

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn Tỉnh

Nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh cũng như chủ động triển khai và phối hợp đồng bộ trong công tác ứng phó với các sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh, trong các ngày từ 23 đến 25/9/2022 Sở Công Thương đã chỉ đạo diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất năm 2022 tại 5 công ty sản xuất hóa chất trên địa bàn tỉnh, gồm:

Công ty CP Suppe phốt phát hóa chất Lâm Thao; Công ty cổ phần Đông Á; Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; Tổng công ty Giấy và Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21. Các buổi diễn tập thực binh có sự tham gia của Phòng Cảnh sát PCCC và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Công Thương, lãnh đạo UBND huyện, thành, thị, một số doanh nghiệp có hợp đồng kinh doanh hoặc thuê kho liên quan đến các đơn vị diễn tập.

Quá trình diễn tập ứng phó sử lý sự cố rò rỉ khí Clo tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
 

Theo Kịch bản diễn tập, mỗi đơn vị đặt ra một tình huống giả định khác nhau và tuân thủ quy định. Công ty CP Suppe phốt phát hóa chất Lâm Thao diễn tập tình huống tràn đổ A xít Sunfuaric tại khu vực xuất hàng vào xe bồn. Công ty cổ phần Đông Á diễn tập tình huống rò rỉ HCL tại khu vực kho chứa.

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì diễn tập tình huống tràn đổ A xít Sunfuaric tại bồn chứa. Tổng công ty Giấy diễn tập tình huống rò rỉ khí Clo tại khu vực đóng bình. Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 diễn tập tình huống cháy kho Tiền chất thuốc nổ.

Các đơn vị đã thực hiện đúng theo kịch bản đề ra. Từ việc phát hiện sự cố xảy ra, đánh giá ban đầu, báo động tình huống sự cố hóa chất, thông tin huy động các lực lượng ứng cứu, tổ chức xử lý tình huống sự cố bằng lực lượng tại chỗ của Công ty, khoanh vùng, sơ tán, phối hợp với các đơn vị liên quan (PCCC, Y tế), khắc phục môi trường, điểm danh…

Tình huống xử lý sự cố hóa chất tại khu xuất bán axit vào xe bồn tại Kho Axit 1 của Xí nghiệp Axit của Công ty Supe Lâm Thao
 

Sau các buổi diễn tập thực binh tại các đơn vị, đại diện Lãnh đạo Công ty, các bộ phận có liên quan, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Sở Công Thương, UBND các huyện đã họp, nhận xét, đánh giá, đề xuất biện pháp, rút ra bài học kinh nghiệm về công tác phối hợp, điều hành, chỉ đạo của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất của các đơn vị. Từ đó đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả đối với công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Hoạt động hóa chất nói chung luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn, sự  cố hóa chất xảy ra sẽ tác động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, tài sản vật chất và môi trường; hóa chất có khả năng phát tán nhanh, trên diện rộng, rất dễ xâm nhập vào cơ thể người và để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và môi trường bởi khả năng tồn lưu lâu dài khó phân hủy.

Do vậy việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý Nhà nước về hóa chất cũng như diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại các là hết sức cần thiết. Ngoài việc giúp cho các doanh nghiệp tuân thủ những quy định của pháp luật về hóa chất còn giúp cho việc phòng ngừa có hiệu quả sự cố hóa chất độc hại, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và nêu cao vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại địa phương.

Nguồn: Tạp chí Công Thương

Tin tức liên quan
Hội thảo Hóa học xanh Việt Nam – Hàn Quốc – đẩy mạnh phát triển bền vững cho ngành hóa chất
Đăng ngày: 23/02/2023

Hội thảo Hóa học xanh Việt Nam – Hàn Quốc – đẩy mạnh phát triển bền vững cho ngành hóa chất

Vừa qua, Hội Hóa học Việt Nam (CSV) và Hiệp hội Công nghiệp và kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc (KSIEC) đã phối hợp tổ chức Hội thảo Hóa học xanh Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10. Hội thảo cung cấp các thông tin về những tiến bộ cả về học thuật và công nghiệp trong hóa học xanh và tính bền vững với sự tham gia của gần 100 chuyên gia từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Hải Phòng: Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất quy mô cấp thành phố năm 2022
Đăng ngày: 13/12/2022

Hải Phòng: Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất quy mô cấp thành phố năm 2022

Ngày 13/12, tại TP Hải Phòng đã diễn ra chương trình “Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2022”.

Phát triển hóa học xanh - xu hướng với công nghiệp hóa chất tại Việt Nam
Đăng ngày: 23/11/2022

Phát triển hóa học xanh - xu hướng với công nghiệp hóa chất tại Việt Nam

Theo Cục Hóa chất - Bộ Công Thương, Hóa học Xanh về bản chất là việc thiết kế các sản phẩm hoặc quy trình hóa học để nhằm loại bỏ hoặc là giảm thiểu việc sử dụng cũng như là phát sinh ra các chất độc hại.

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương: Phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BCT
Đăng ngày: 23/11/2022

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương: Phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BCT

Sáng ngày 10/11/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính Phủ và Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Áp dụng “Hóa học xanh”: Doanh nghiệp thực thi sớm, lợi ích lâu dài
Đăng ngày: 23/11/2022

Áp dụng “Hóa học xanh”: Doanh nghiệp thực thi sớm, lợi ích lâu dài

Theo các chuyên gia, áp dụng “Hóa học xanh” doanh nghiệp thực thi sớm thì lợi ích sẽ lâu dài khi mà thế giới ngày càng yêu cầu các DN sản xuất ít phát thải.

Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất lĩnh vực công nghiệp có thời hạn 5 năm
Đăng ngày: 07/11/2022

Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất lĩnh vực công nghiệp có thời hạn 5 năm

Thông tư 17/2022/TT-BCT có nhiều điểm mới, đáng chú ý là bổ sung Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất lĩnh vực công nghiệp có thời hạn 5 năm.

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top