Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Hóa chất

Ngày 08 tháng 7 năm 2024, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Cục, thể hiện quyết tâm cao trong việc đánh giá kết quả đã đạt được và hoạch định chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hóa chất đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên các mặt công tác.

Trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã có những bước tiến quan trọng. Đáng chú ý nhất là việc hoàn thiện dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) và trình lên Chính phủ vào tháng 6 năm 2024. Dự thảo này đã nhận được sự đồng thuận cơ bản tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ. Việc sửa đổi Luật Hóa chất nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của ngành, đồng thời đảm bảo quản lý an toàn, an ninh hoá chất.

                                     
                                         Ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất báo cáo tóm tắt
                                                     tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2024

Cục đã hoàn thành công tác trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Nghị định này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực thi các hiệp ước quốc tế về kiểm soát vũ khí hóa học, đồng thời nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Cục còn tích cực tham gia công tác sửa đổi, bổ sung Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nhằm hỗ trợ Tập đoàn tăng cường hoàn thiện khung pháp lý, từ đó đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Công tác xây dựng và sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật được chú trọng. Cục đang tích cực xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Việc sửa đổi này nhằm cập nhật các quy định phù hợp với thực tiễn và tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn hóa chất. Đồng thời, thúc đẩy việc xây dựng Thông tư Hướng dẫn thực hiện biện pháp phân biệt cồn công nghiệp với cồn thực phẩm. Đây là một bước quan trọng trong việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng cồn, ngăn chặn tình trạng lạm dụng cồn công nghiệp trong sản xuất thực phẩm, đồ uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp hóa chất, Cục đã tích cực đóng góp ý kiến cho Chiến lược phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Chiến lược này đặt ra các mục tiêu và định hướng phát triển dài hạn cho Tập đoàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hóa chất Việt Nam. Cục cũng đã đẩy mạnh xây dựng Chương trình Hóa dược, tổ chức nhiều cuộc họp và hội thảo với các bên liên quan. Chương trình này nhằm phát triển ngành công nghiệp hóa dược trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và nâng cao năng lực sản xuất thuốc của Việt Nam.

Về công tác quản lý hành chính nhà nước, Cục đã thực hiện hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm nhân sự mới và tuyển dụng thêm công chức. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức đã giúp nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Cục. Cục đã cử 11 đoàn công tác tham dự các hội nghị và hội thảo quốc tế, đồng thời tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế (OECD, KEMI, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam) thực hiện các hoạt động hỗ trợ sửa đổi Luật Hoá chất bao gồm tổ chức 06 hội thảo tham vấn tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hóa chất.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cục đã tổ chức 11 đoàn kiểm tra theo kế hoạch, phát hiện và xử lý vi phạm đối với 07 công ty, thu nộp vào ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng. Hoạt động này góp phần đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong ngành hóa chất, ngăn chặn các hành vi vi phạm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như môi trường.

Công tác quản lý hóa chất được thực hiện nghiêm túc với việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất Bảng, khai báo hóa chất. Hoạt động này đảm bảo việc quản lý chặt chẽ các loại hóa chất, đặc biệt là các chất có nguy cơ cao về an ninh, an toàn.

Trong phần phát biểu bế mạc, ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của toàn Cục trong 6 tháng đầu năm; nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2024, trong đó đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là việc hoàn thiện dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của ngành hóa chất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Cục sẽ tập trung hoàn thành việc sửa đổi Quy chuẩn 05A, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi điều lệ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, trình dự thảo Chương trình Hoá dược, và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến cấp phép tiền chất công nghiệp. Những nhiệm vụ này nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành hóa chất nói chung và ngành hóa dược nói riêng.


                                  Ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất phát biểu kết luận Hội nghị

Cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế về hóa chất. Điều này không chỉ giúp Việt Nam cập nhật các xu hướng mới nhất trong quản lý và phát triển ngành hóa chất trên thế giới, mà còn tạo cơ hội thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển.

Về công tác an toàn hóa chất, Cục sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất có nguy cơ cao. Đồng thời, Cục sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn hóa chất cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Trong lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp hóa chất, Cục sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hóa chất xanh, thân thiện với môi trường. Cục cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để thúc đẩy việc thu hút đầu tư vào các dự án hóa chất trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi và quyết tâm cao. Với những kế hoạch cụ thể và giải pháp thiết thực đã được đề ra, Cục Hóa chất kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt là trong việc hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hóa chất Việt Nam.

 
Tin tức liên quan
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Hóa chất
Đăng ngày: 09/07/2024

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Hóa chất

Ngày 08 tháng 7 năm 2024, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Cục, thể hiện quyết tâm cao trong việc đánh giá kết quả đã đạt được và hoạch định chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

Họp Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Hóa chất (sửa đổi)
Đăng ngày: 01/03/2024

Họp Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Hóa chất (sửa đổi)

Chiều thứ năm, ngày 29 tháng 02 năm 2024, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) tiến hành họp, trao đổi một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đăng ngày: 08/01/2024

Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 05 tháng 01 năm 2024,Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất, Cục Hóa chất tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Liên quân các đơn vị Bộ Công Thương tham gia Giải bóng đá tứ hùng lần 1
Đăng ngày: 13/01/2022

Liên quân các đơn vị Bộ Công Thương tham gia Giải bóng đá tứ hùng lần 1

Hướng tới kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5), ngày 10/4/2021, Liên quân một số đơn vị của Bộ Công Thương đã tham gia Giải bóng đá tứ hùng lần 1 do Hội Kỹ thuật công nghệ hóa học Việt Nam tổ chức

Ngành Công Thương hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy
Đăng ngày: 23/12/2021

Ngành Công Thương hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy

Vừa qua, tại Lào Cai, đã diễn ra Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, HIV⁄AIDS, do Ban chỉ đạo phòng, chống HIV⁄AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Bộ Công Thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam phối hợp tổ chức.

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top