THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cục Hoá chất thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 vào làm việc tại Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; Quyết định số 679/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc, Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ năm 2022; Căn cứ văn bản 6287/BCT-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022.
Cục Hoá chất thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 vào làm việc tại Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất như sau:
  1. Chỉ tiêu
TT Đơn vị có nhu cầu Vị trí việc làm Số lượng Tiêu chuẩn
1 Văn phòng Trung tâm Chuyên viên hành chính nhân sự 01 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Quản trị hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có khả năng làm việc theo nhóm và giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác (theo yêu cầu của công việc).
- Có trách nhiệm với công việc được giao.
Chuyên viên Phụ trách kế toán 01 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có khả năng làm việc theo nhóm và giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày (theo yêu cầu của công việc).
- Có trách nhiệm với công việc được giao.
2 Phòng Đánh giá hóa chất mới Chuyên viên đánh giá hóa chất mới  
04
 
 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ môi trường; Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có khả năng làm việc theo nhóm và giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày.
- Có trách nhiệm với công việc được giao.
3 Phòng Quản lý dữ liệu Chuyên viên quản lý dữ liệu 03 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ môi trường; Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có khả năng làm việc theo nhóm và giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày.
- Có trách nhiệm với công việc được giao.
4 Phòng Ứng phó sự cố hóa chất và môi trường Chuyên viên Ứng phó sự cố hóa chất và môi trường 02 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ môi trường; Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có khả năng làm việc theo nhóm và giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày.
- Có trách nhiệm với công việc được giao.
5 Văn phòng đại diện phía Nam Chuyên viên hành chính tổng hợp 02 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ môi trường; Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có khả năng làm việc theo nhóm và giải quyết công việc độc lập.
- Có thể đi công tác dài ngày.
- Có trách nhiệm với công việc được giao.
II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự th
1.
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ) kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh) và 02 ảnh 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh), bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển gửi về Cục Hóa chất (qua phòng Văn phòng Cục). Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ.
IV. Thời gian nhận hồ sơ
Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục Hóa chất, số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào các ngày từ ngày 19 tháng 10 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2022; Không nhận hồ sơ nộp hộ, không trả lại hồ sơ khi không dự tuyển.
V. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
- Thời gian dự kiến xét tuyển: 02 tháng 12 năm 2022.
- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất - Cục Hóa chất, số 655 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
VI. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người
* Phiếu đăng ký tuyển dụng chi tiết Tại đây
Tin tức liên quan
Thông báo v/v Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực hóa chất
Đăng ngày: 23/02/2023

Thông báo v/v Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực hóa chất

Thông báo v/v Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực hóa chất

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3
Đăng ngày: 15/02/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
Đăng ngày: 09/02/2023

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo về việc đăng ký hoạt động thử nghiệm
Đăng ngày: 17/01/2023

Thông báo về việc đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày 10/01/2023, Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất thuộc Cục Hóa chất đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 40/GCN-BCT đối với sản phẩm Sơn, Natri hydroxit (xút) công nghiệp.

Thông báo Công ty TNHH Xuất nhập khẩu năng lượng Biomass đến làm việc
Đăng ngày: 03/01/2023

Thông báo Công ty TNHH Xuất nhập khẩu năng lượng Biomass đến làm việc

Thông báo Công ty TNHH Xuất nhập khẩu năng lượng Biomass đến làm việc

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3
Đăng ngày: 12/12/2022

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top