Tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hóa chất

Tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hóa chất
Cục Hóa chất thông báo tới các tổ chức, cá nhân về thông tin tài khoản phục vụ công tác thu phí, lệ phí, cụ thể như sau:
- Tên tài khoản: Văn phòng Cục Hóa chất
- Số Tài khoản: 3511.0.1096263 tại Kho bạc nhà nước Hà Nội
- Nội dung: Công ty....nộp tiền phí, lệ phí.....

Thông tin chi tiết liên hệ: Bộ phận Tài chính-Kế toán, Cục Hóa chất, SĐT: 024.22205105, Email: ThanhNT@moit.gov.vn./.
Tin tức liên quan
Thông báo về sự cố  trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Đăng ngày: 16/11/2022

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Đăng ngày: 04/11/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cục Hoá chất thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 vào làm việc tại Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất

Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương
Đăng ngày: 27/10/2022

Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương

Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương

Tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hóa chất
Đăng ngày: 19/10/2022

Tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hóa chất

Tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hóa chất

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ
Đăng ngày: 19/10/2022

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top