Khảo sát đánh giá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05A: 2020/BCT)

Khảo sát đánh giá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05A: 2020/BCT)
Từ khi Thông tư số 48/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Ký hiệu QCVN 05A: 2020/BCT) ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến nay đã gần được 2,5 năm, nhìn chung việc quản lý các hoạt động hóa chất bao gồm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm ngày càng đi vào nề nếp. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức hoạt động hóa chất từng bước được nâng cao và nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất. Tuy nhiên, một số quy định của QCVN 05A: 2020/BCT đã tỏ ra chưa phù hợp khi áp dụng vào thực tế.
Thời gian qua, một số Sở Công Thương, đặc biệt là các doanh nghiệp có dự án hoạt động hoá chất đã có kiến nghị gửi Cục Hóa chất đề nghị làm rõ và sửa đổi một số điểm chưa phù hợp quy định tại QCVN 05A: 2020/BCT.
Để có thông tin, cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ và sửa đổi các bất cấp, vướng mắc tại QCVN 05A: 2020/BCT, Cục Hóa chất khảo sát đánh giá QCVN 05A: 2020/BCT.
Phiếu khảo sát của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cục Hóa chất - Bộ Công Thương, số 21 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Chi tiết xem tại: Phiếu khảo sát
Tin tức liên quan
Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023
Đăng ngày: 22/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
Đăng ngày: 07/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
Đăng ngày: 24/10/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu
Đăng ngày: 18/10/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu

Hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm PAC, amôniắc công nghiệp, natri hydroxit (xút) công nghiệp
Đăng ngày: 22/09/2023

Hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm PAC, amôniắc công nghiệp, natri hydroxit (xút) công nghiệp

Hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm PAC, amôniắc công nghiệp, natri hydroxit (xút) công nghiệp

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu
Đăng ngày: 12/09/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top