Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc soạn thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử. Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương xin gửi dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên để các cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý.
Dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình được đăng tải trên Website của Bộ Công Thương (
http://www.legal.moit.gov.vn).
Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị truy cập vào Website để tải dự thảo văn bản. Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ Công Thương qua địa chỉ: Cục Hóa chất, số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 02422205058; fax 02422205038 và địa chỉ email:
vuongvh@moit.gov.vn trước ngày 31 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp.
Xem chi tiết Tại đây
Trân trọng./.
Tin tức liên quan
Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ
Đăng ngày: 23/12/2021

Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ

Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN NĂNG LỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN
Đăng ngày: 23/12/2021

PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN NĂNG LỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN

Triển khai Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả cảnh báo sớm về Phòng vệ thương mại theo Quyết định 316⁄QĐ-TTg ngày 01⁄3⁄2021 và Quyết định số 1499⁄QĐ-BCT ngày 28⁄5⁄2021”, Cục Hóa chất được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Nhiệm vụ “Khảo sát, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu một số nghành hành thuộc lĩnh vực phân bón”.

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top