Tin tức
Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
(Cập nhật:15-06-2011)

Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2011.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP hóa đơn mua bán hóa chất (Invoice) là bản sao có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân. Trường hợp chưa có hóa đơn mua bán hóa chất thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận có thể nộp hợp đồng mua bán hóa chất. Bản sao hóa đơn mua bán hóa chất có đóng dấu sao y bản chính, tổ chức, cá nhân nộp tại thời điểm đến nhận Giấy xác nhận.

Đối với hợp đồng mua bán hóa chất sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, từ lần nhập khẩu lô hàng tiếp theo của hợp đồng, tổ chức, cá nhân nộp bản sao hóa đơn mua bán hóa chất có đóng dấu sao y bản chính và bản photo Giấy xác nhận của lô hàng lần đầu có cùng hợp đồng. Việc xác nhận đối với lô hàng nhập khẩu này được thực hiện trong thời gian 02 (hai) ngày.

Hiện nay Bộ Công Thương đang gửi dự thảo Thông tư quy định về khai báo hóa chất để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xin Thông báo để các đơn vị hoạt động hóa chất biết và thực hiện./.  

Tệp đính kèm:
›› Kiểm tra định kỳ về nội dung, tiến độ, sản phẩm khoa học
›› Thông báo đăng ký kế hoạch 2013 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo về việc tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án năm 2013 thuộc Chương trình Hóa dược
›› THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
›› Thông báo đăng ký kế hoạch 2014 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo gia hạn đăng ký kế hoạch 2014 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án năm 2014 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Việt Nam tham gia Hội nghị Quốc gia thành viên lần thứ 18 của Tổ chức cấm vũ khí hóa học
›› HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ MỚI
›› Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?