NGUYỄN KIM LIÊN

Nguyễn Kim Liên

 •  024.22205638
 •  LienNK@moit.gov.vn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Chức năng nhiệm vụ:
  a) Giúp Cục trưởng chỉ đạo xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất, công tác pháp chế và thanh tra chuyên ngành về hoá chất; quản lý sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng có chứa hóa chất;
 • b) Giúp Cục trưởng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý của Cục; Cập nhật yêu cầu, chất vấn, trả lời cử tri và đại biểu Quốc hội các lĩnh vực quản lý của Cục;
 • c) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến tiền chất ma tuý sử dụng trong công nghiệp, hoá chất thuộc Công ước Vũ khí hoá học; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất công nghiệp; giấy phép sản xuất, xuất nhập khẩu hoá chất Bảng; chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động hoá chất;
 • d) Phó Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm; chủ trì tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; đ) Chủ trì các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;
 • e) Thành viên Tổ Công tác Quốc hội của Bộ; thành viên Tổ công tác Liên ngành kiểm soát tiền chất ma tuý;
 • f) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top