Đối thoại Hóa chất lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ SOM3, APEC Việt Nam 2017

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ ba (SOM3) tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đã tham dự Đối thoại Hóa chất lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan (Diễn đàn xây dựng pháp luật; Cuộc họp trù bị công nghiệp và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất trong quản lý hóa chất) với vai trò là nước chủ nhà APEC 2017

Các nội dung chính của Đối thoại Hóa chất và các cuộc họp liên quan bao gồm: Tạo điều kiện phát triển thương mại bằng cách mở rộng và hỗ trợ hợp tác pháp lý và công nhận lẫn nhau trong khu vực; Nâng cao hiểu biết về vai trò của ngành công nghiệp hóa chất trong việc cung cấp giải pháp tiên tiến để phát triển bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội; Tăng cường hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ và ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy việc quản lý và sử dụng an toàn các sản phẩm hóa chất; và Chia sẻ thông tin về các quy định pháp lý liên quan đến quản lý hóa chất trong khu vực.

Tham gia Đối thoại Hóa chất lần này, có hơn 80 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC (gồm cả đại diện Chính phủ và ngành công nghiệp hóa chất). Đoàn Việt Nam có đại diện từ Bộ Công Thương (Cục Hóa chất), 25 doanh nghiệp hóa chất lớn (Công ty Dow Chemicals Việt Nam, Công ty phân bón Bình Điền, Công ty hóa chất LG Vina, Công ty hóa chất Unilever…) và Hội Hóa học Việt Nam.

Với vai trò là nước chủ nhà, Cục trưởng Cục Hóa chất Nguyễn Văn Thanh đã có bài phát biểu quan trọng để khai mạc Đối thoại, trong đó nêu bật các cách tiếp cập tiên tiến của Chính phủ Việt Nam đối với quản lý hóa chất. Việc ban hành Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất đã hệ thống hóa toàn bộ các quy định về quản lý hóa chất trong một văn bản pháp luật, tránh sự rời rạc, phân mảnh trước đây. Nghị định mới tập trung giảm thiểu các thủ tục hành chính để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất thông qua hệ thống khai báo điện tử; ngành công nghiệp được trao quyền tự chủ trong việc xây dựng biện pháp ứng phó sự cố hóa chất và đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất nhưng cũng có trách nhiệm báo cáo về hoạt động hóa chất đến các cơ quan nhà nước… Cùng với Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất đang được triển khai, trong tương lai, việc áp dụng cách tiếp cận theo quản lý rủi ro và xây dựng danh mục và cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia sẽ là nền tảng cho quản lý hóa chất tại Việt Nam./.

Tin tức liên quan
Tham dự Đối thoại hoá chất lần thứ 32 trong khuôn khổ APEC 2024
Đăng ngày: 02/03/2024

Tham dự Đối thoại hoá chất lần thứ 32 trong khuôn khổ APEC 2024

Đối thoại hoá chất lần thứ 32 (CD32) được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị lần thứ nhất của các quan chức cấp cao APEC năm 2024 (SOM1) tại Lima, Peru từ ngày 29/02/2024 đến ngày 02/3/2024.

Tham dự Hội thảo Điều tra chuyển hướng hóa chất, tiền chất tại Indonesia
Đăng ngày: 01/03/2024

Tham dự Hội thảo Điều tra chuyển hướng hóa chất, tiền chất tại Indonesia

Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động hóa chất, Cục Hóa chất cử đại diện tham dự Hội thảo Điều tra chuyển hướng hóa chất, tiền chất từ ngày 26 tháng 2 năm 2024 đến ngày 01 tháng 3 năm 2024 tại Indonesia.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 28  Hội nghị quốc gia thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học
Đăng ngày: 05/12/2023

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 28 Hội nghị quốc gia thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học

Công ước Cấm vũ khí hoá học là một trong những công cụ pháp lý toàn cầu quan trọng nhất để gìn giữ an ninh và hòa bình cho một thế giới không còn vũ khí hóa học nói riêng và vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung. Tổ chức Cấm vũ khí hoá học (OPCW) ngoài chức năng thực hiện Công ước, còn là diễn đàn đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia trong phát triển công nghiệp hóa chất một cách an toàn và an ninh, vì mục đích hòa bình.

Hội thảo Hóa học xanh Việt Nam – Hàn Quốc – đẩy mạnh phát triển bền vững cho ngành hóa chất
Đăng ngày: 23/02/2023

Hội thảo Hóa học xanh Việt Nam – Hàn Quốc – đẩy mạnh phát triển bền vững cho ngành hóa chất

Vừa qua, Hội Hóa học Việt Nam (CSV) và Hiệp hội Công nghiệp và kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc (KSIEC) đã phối hợp tổ chức Hội thảo Hóa học xanh Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10. Hội thảo cung cấp các thông tin về những tiến bộ cả về học thuật và công nghiệp trong hóa học xanh và tính bền vững với sự tham gia của gần 100 chuyên gia từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Đối thoại Hóa chất lần thứ 18 trong khuôn khổ SOM1, APEC Việt Nam 2017
Đăng ngày: 23/12/2021

Đối thoại Hóa chất lần thứ 18 trong khuôn khổ SOM1, APEC Việt Nam 2017

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ nhất (SOM1) tại thành phố Nha Trang, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đã tham dự Cuộc họp trù bị Công nghiệp (Industry Pre-meeting) và Đối thoại Hóa chất (Chemical Dialogue) với vai trò là nước chủ nhà APEC 2017.

Đối thoại Hóa chất lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ SOM3, APEC Việt Nam 2017
Đăng ngày: 23/12/2021

Đối thoại Hóa chất lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ SOM3, APEC Việt Nam 2017

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ ba (SOM3) tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đã tham dự Đối thoại Hóa chất lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan (Diễn đàn xây dựng pháp luật; Cuộc họp trù bị công nghiệp và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất trong quản lý hóa chất) với vai trò là nước chủ nhà APEC 2017

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top